Disclaimer

Hennepplaza en de aanspakelijkheden

De informatie, die is vermeld op hennepplaza.com website (de “Service”), is alleen voor algemeen gebruik bestemd. Hennepplaza B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de Service. In geen enkel geval zal Hennepplaza B.V. aansprakelijk zijn voor bijzondere, rechtstreekse, niet rechtstreekse, vervolg- of bijkomende schade of enige andere schade, hetzij wegens een actie van het contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortkomend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Hennepplaza B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de Service.

Disclaimer voor externe links
hennepplaza.com website kunnen links bevatten naar externe websites, die niet ter beschikking worden gesteld, onderhouden of op enige andere manier verbonden zijn met Hennepplaza B.V. Gelieve te noteren dat de Hennepplaza B.V. geen garanties geeft voor de nauwkeurigheid, de relevantie, de actualiteit of volledigheid of enige informatie op die externe websites.